UWAGA! Rusza kolejna edycja pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II Student pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym!

/ Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej serdecznie zaprasza osoby rozpoczynające lub kontynuujące naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mające wszczęty przewód doktorski do wzięcia udziału w kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym obejmuje:

  1. Opłatę za naukę (czesne),
  2. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
  3. Dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Warunki formalne, które musi spełnić osoba z niepełnosprawnością:

  1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminach:

1 TERMIN: DO 30 MARCA 2019R. (ROK AKADEMICKI 2018/2019)

2 TERMIN: DO 10 PAŹDZIERNIKA 2019 R. (ROK AKADEMICKI 2019/2020)    

Formularze wniosków wraz z załącznikami należy składać w PUNKCIE INFORMACYJNYM Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w godzinach od 07:15 do 15:15.

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w poniższym linku:

Moduł II Student pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Więcej informacji zawartych jest w poniższej ulotce lub pod numerem tel. 18 3337 912 lub 18 33 75 826

e-mail: pcpr@powiat.limanowski.pl

www.pcpr-limanowa.pl

www.pfron.org.pl

Ulotka Moduł II 2019

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku

 

image_pdfimage_print