Aktywny samorząd – Moduł II (Student)

napis AKtywny samorząd Moduł IIW 2022 roku nadal można składać wnioski przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier! STRONA LOGOWANIA SOW

Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Potrzebujesz zaledwie posiadać darmowy profil zaufany! Dlaczego warto posiadać profil zaufany? Co można załatwić za pośrednictwem profilu zaufanego?

Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00).

Adresat programu 

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Termin składania wniosków

 • 1 termin: 1 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r.,
 • 2 termin: 1 października 2022 r. do 10 października 2022 r.

Lista wymaganych załączników:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zaświadczenie z uczelni/szkoły (druk we wzorach załączników),
 • fakultatywnie: informacja o poniesionych kosztach (ze szkoły/uczelni),
 • fakultatywnie: informacja o zaliczeniu semestru (ze szkoły/uczelni),
 • ważny dokument Karty Dużej Rodziny (jeśli dotyczy),
 • ważny dokument ponoszenia dodatkowych kosztów z powodu barier w poruszaniu się (faktura, umowa itp.) (jeśli dotyczy),
 • w przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu,
 • w przypadku wnioskodawców, którzy studiują w przyspieszonym trybie, dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną (uczelnia, szkoła), potwierdzający studiowanie w przyspieszonym trybie,
 • w przypadku zatrudnienia – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości),
 • w przypadku dodatkowych kwalifikacji zawodowych lub wolontariatu lub aktywnego poszukiwania pracy lub działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, itp. – zaświadczenie z trzech ostatnich lat,
 • w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego, dokument poświadczający tę usługę (np. oświadczenie tłumacza, faktura/rachunek, umowa cywilno-prawna),
 • w innych przypadkach ponoszenia dodatkowych kosztów – potwierdzenie (jeśli dotyczy).

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Wnioski i załączniki do pobrania:

Wniosek Moduł II – StudentPOBIERZ PDF
Załącznik nr 1 – Oświadczenie do wnioskuPOBIERZ PDF
Załącznik nr 2 – Zaświadczenie z uczelni szkołyPOBIERZ PDF
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla uczestników – do zapoznania sięPOBIERZ PDF
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o korzystaniu z dofinansowania ze środków PFRONPOBIERZ PDF
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o posiadaniu wkładu własnego 15% (w przypadku jednej formy kształcenia na poziomie wyższym dla Wnioskodawców zatrudnionych*)POBIERZ PDF
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o posiadaniu wkładu własnego 65% (w przypadku więcej niż jedna forma kształcenia dla Wnioskodawców zatrudnionych*)
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o wysokości dochodów (obowiązuje Wnioskodawców składających wniosek w wersji papierowej)
*Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę
Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 rokuPOBIERZ PDF

Szczegółowe informacje o programie i realizowanych formach wsparcia finansowego można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu: (18) 33-37-827. Informacji udziela Pani Barbara Wątroba.

 

image_pdfimage_print
Skip to content