5 marca 2019 r. – pierwsze spotkanie GRUPY POMAGACZY

/ Aktualności
pomoc wsparcie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej wychodzi do Państwa z inicjatywą utworzenia „Grupy pomagaczy”.

Pierwsze spotkanie planujemy na dzień 5 marca 2019 r. o godzinie 15:00 w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Matki Boskiej Bolesnej 16 w Limanowej.

Wstępnie proponujemy spotkania 1 – 2 razy w miesiącu.

Osobami prowadzącymi grupę są p. Marzena Piętoń i Joanna Kuźniacka.

Celem „Grupy pomagaczy” jest wypracowanie sposobów pomocy, które można wykorzystać w codziennej pracy z osobami doświadczającymi problemów osobistych, rodzinnych, społecznych, szkolnych, zdrowotnych, zawodowych i innych.

Do grona osób „Grupy pomagaczy” zapraszamy wszystkich chętnych, którzy na co dzień borykają się z trudnościami związanymi z pomaganiem innym, którzy nie są pewni czy dobrze, czy źle pomagają, czy mogą coś zmienić w podejściu do rozwiązania danych problemów. Zapraszamy więc pedagogów, psychologów, nauczycieli, asystentów rodziny; ogólnie przedstawicieli placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej, poradni, instytucji rynku pracy, sądownictwa itp.

Forma spotkań oparta będzie na dyskusji i wynikających z nich pomysłach pomagania innym, czyli jak pomóc osobie, rodzinie, grupie osób w rozwiązaniu zaistniałych problemów  życia codziennego.

„Grupa pomagaczy” pracować będzie w formie warsztatowej, w oparciu o studium przypadku, dyskusję oraz elementy superwizji. Niepisaną podstawą spotkań będzie wymiana pozasystemowych informacji/tworzenie siatki współpracy pomiędzy pracownikami różnych instytucji z terenu Powiatu Limanowskiego.

Zapewniamy przyjazną i bezpieczną atmosferę opartą na poszanowaniu anonimowości omawianych osób i sytuacji oraz na wzajemnym szacunku uczestników spotkań.

Zapraszamy

image_pdfimage_print
Skip to content