Wznowienie dofinansowań do zakupu wózka o napędzie elektrycznym

/ Aktualności

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o wznowieniu dofinansowań do zakupu wózka o napędzie elektrycznym. Dofinansowania realizowane będą w ramach pilotażowego programu “Aktywny samorząd” Moduł I obszar C zadanie 1.

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 10.000 złotych. Udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu.

Więcej informacji o realizowanych formach wsparcia w ramach pilotażowego programu “Aktywny samorząd” Moduł I, można znaleźć -> TUTAJ

Szczegółowych informacji udziela Pani Joanna Kuźniacka, (18) 33-37-912.

Wnioski są przyjmowane do 30 września 2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

WNIOSEK DLA OSOBY DOROSŁEJ:
WNIOSEK C1 – Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
WNIOSEK DLA OSOBY DOROSŁEJ WYSTĘPUJĄCEJ W IMIENIU PODOPIECZNEGO:
WNIOSEK C1 – Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
Nr 1 – Oświadczenie o wysokości dochodów
Nr 2 – Zaświadczenie lekarskie (dot. C1)
Nr 3 – Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

Przez dysfunkcje uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym – rozumiemy sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie przy pomocy ręcznego wózka inwalidzkiego; brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim; oceniając zasadność dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym należy brać pod uwagę, czy:
a) korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji (czy nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu),
b) korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,
c) istnieją przeciwwskazania do korzystania z wózka o napędzie elektrycznym (np. utraty przytomności, epilepsja),
d) zakres i rodzaj ograniczeń stanowi poważne utrudnienie w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej.

image_pdfimage_print