Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Od 2020 roku możliwość składania wniosków przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier! STRONA LOGOWANIA SOW

Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Potrzebujesz zaledwie posiadać darmowy profil zaufany! Dlaczego warto posiadać profil zaufany? Co można załatwić za pośrednictwem profilu zaufanego?

Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00).

Dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” stanowiący załącznik do uchwały nr 49/2019 Zarządu PFRON z dnia 17 lipca 2019 r. określa moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2019 roku, maksymalne kwoty dofinansowań oraz warunki przyznania dofinansowań.

Wnioski w ramach Modułu I są przyjmowane od 20 maja 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Moduł I obszar C zadanie 1 wnioski przyjmowane są do 30 września 2019 r.

Osoba niepełnosprawna w ramach Modułu I może starać się o dofinansowanie do:

 • oprzyrządowania do samochodu,
 • prawa jazdy,
 • sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem,
 • szkolenia komputerowego,
 • protezy (co najmniej na III poziomie jakości),
 • skutera inwalidzkiego,
 • oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka elektrycznego lub skutera inwalidzkiego,
 • utrzymanie sprawności technicznej protezy (co najmniej na III poziomie jakości)
 • kosztów opieki nad osobą zależną.

W 2019 roku będą realizowane poniższe obszary (A, B, C, D) i zadania:

OBSZAR A
LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ
 • Zadanie 1 i 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie 2 i 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy z wyłączeniem kategorii A, A1, A2, AM.
 • Maksymalne kwoty dofinansowania:
  • w Zadaniu nr 1 – 10.000 zł,
  • w Zadaniu nr 2 i 3 – koszty kursów i egzaminów: 2.100 zł i 3.500 zł, w tym:
   • dla pozostałych kosztów – 800 zł
   • dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł
  • w Zadaniu nr 4 – 4.000 zł
WNIOSKI DLA OSOBY DOROSŁEJ:
WNIOSKI DLA OSOBY DOROSŁEJ WYSTĘPUJĄCEJ W IMIENIU PODOPIECZNEGO:
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU DLA OSOBY PODOPIECZNEGO:

OBSZAR B
LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM
 • Zadanie 1, 3 i 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu.
 • Maksymalne kwoty dofinansowania:
  • w Zadaniu nr 1:
   • dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
   • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
   • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
  • w Zadaniu nr 2:
   • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
   • dla osób z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
   • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
  (z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia).
  • w Zadaniu nr 3 – 6.000 zł,
  • w Zadaniu nr 4 – 2.500 zł,
  • w Zadaniu nr 5 – 1.500 zł.
WNIOSKI DLA OSOBY DOROSŁEJ:
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU DLA OSOBY DOROSŁEJ:
WNIOSKI DLA OSOBY DOROSŁEJ WYSTĘPUJĄCEJ W IMIENIU PODOPIECZNEGO:
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU DLA OSOBY PODOPIECZNEGO:

OBSZAR C
LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ
 • Zadanie1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym <-WZNOWIONE!!!
 • Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.
 • Maksymalne kwoty dofinansowania:

  • w Zadaniu nr 1 – 10.000 zł,
  • w Zadaniu nr 2 – 3.500 zł,
  • w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
   • w zakresie ręki – 9.000 zł,
   • przedramienia – 20.000 zł,
   • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
   • na poziomie podudzia – 14.000 zł,
   • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
   • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,
  (z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON),
  • w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w zadaniu nr 3,
  • w Zadaniu nr 1, nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.
  • w Zadaniu nr 5 – 5.000 zł.
WNIOSKI DLA OSOBY DOROSŁEJ:
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU DLA OSOBY DOROSŁEJ:
WNIOSKI DLA OSOBY DOROSŁEJ WYSTĘPUJĄCEJ W IMIENIU PODOPIECZNEGO:
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU DLA OSOBY PODOPIECZNEGO:
DODATKOWE PLIKI DO POBRANIA:

OBSZAR D
POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ
 • Maksymalne kwoty dofinansowania:
  • 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.
WNIOSEK DLA OSOBY DOROSŁEJ:
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU DLA OSOBY DOROSŁEJ:

Szczegółowe informacje o programie i realizowanych formach wsparcia finansowego można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu: (18) 33-37-912. Informacji udziela Pani Joanna Kuźniacka.

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

image_pdfimage_print