Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Limanowej

Komunikat w sprawie funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej informuje, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 1931), wprowadzającym w urzędach administracji publicznej, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego – pracę zdalną, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa klientom oraz pracownikom od dnia 3 listopada 2020 roku sprawy załatwiane będą wyłącznie drogą elektroniczną lub po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (dnia i godziny wizyty) z właściwym pracownikiem Centrum.

Przy załatwianiu bezpośrednim spraw w Centrum prosimy o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa (zasłonięte usta i nos, dezynfekcja dłoni i zachowanie bezpiecznej odległości).

Sprawy niewymagającego osobistej wizyty w Centrum prosimy o załatwiane:
– drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, mailowo, telefonicznie,
– pocztą tradycyjną.

Wykazy nr telefonów podane są poniżej:

Niezbędne numery telefonów w PCPR w Limanowej

Wszelkie wnioski oraz procedury dostępne są poniżej:

Nieodpłatne użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł I

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej", pcpr-limanowa.pl
https://pcpr-limanowa.pl/blog/2020/11/04/komunikat-w-sprawie-funkcjonowania-powiatowego-centrum-pomocy-rodzinie-w-limanowej-2/