Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

/ Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zamieszcza poniżej procedurę oraz wniosek (pod pobrania) o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych:

PROCEDURA udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Wymienione dokumenty obowiązują w roku 2021.

W 2021 r. dofinansowanie w ramach likwidacji barier architektonicznych będzie przeznaczone dla osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz za pomocą balkoników!

Katalog rzeczowy urządzeń, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem w ramach likwidacji barier architektonicznych:

  • budowę pochylni wraz z dojściem do konstrukcji, zapewniającą samodzielny dojazd wózkiem inwalidzkim lub za pomocą balkoników do pomieszczeń budynku(dojście do pochylni może być kwalifikowane tylko po wcześniejszej opinii jednostki przyznającej dofinansowanie i dotyczy tylko niezbędnej infrastruktury zapewniającej dostęp do pochylni);
  • wymianę i montaż drzwi wejściowych o szerokości w świetle minimum 90 cm (z zastrzeżeniem, iż pochylnia będzie połączona z drzwiami wejściowymi);
  • wymianę i montaż drzwi wewnętrznych o szerokości w świetle minimum 90 cm;
  • wymianę okien na drzwi balkonowe (w sytuacji zlokalizowania pochylni w miejscu innym niż wskazane w ust. 2 pkt b).

Wyznacza się limit dofinansowania do następujących urządzeń:

limity architektoniczne 2021

Więcej informacji jak uzyskać dofinansowanie i warunkach jakie należy spełnić znajduje się w poniższym linku:

Likwidacja barier architektonicznych

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa
tel. +48 18 33 75 826
e-mail: pcpr@powiat.limanowski.pl
e-PUAP: p47v4yk7n2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print
Skip to content