Domy Pomocy Społecznej

Zgodnie z art. 54 ust. 1 Ustawa o pomocy społecznej, osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

(UWAGA: Możliwość składania wniosków o umieszczenie w domu pomocy społecznej drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP: TUTAJ)

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Mieszkańcy umieszczani są w domach pomocy społecznej na podstawie decyzji o umieszczeniu zgodnie z zapisem art. 59 ust 2 Ustawy o pomocy społecznej.

Domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie powiatu limanowskiego posiadają łącznie 397 miejsc statutowych.

ADRESY PLACÓWEK
Dom Pomocy Społecznej w Limanowej
ul. Witosa 24/26,
34-600 Limanowa
tel. (18) 33 71 707
typ domu: dla osób przewlekle somatycznie chorych
liczba miejsc: 60
Dyrektor:
Paweł Czachurski
Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
ul. Rakoczego 9,
34-730 Mszana Dolna
tel. (18) 33 10 154
typ domu: dla osób przewlekle psychicznie chorych
liczba miejsc: 48
Dyrektor:
Małgorzata Łukasik
Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu
34 – 623 Szczyrzyc 182
tel. (18) 33 20 266
typ domu: dla osób przewlekle psychicznie chorych
liczba miejsc: 99
Dyrektor:
Justyna Pazdan
Dom Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej
34 – 741 Kasina Wielka 448
tel. (18) 33 14 097
Niepubliczny Dom prowadzony przez: „EGIDA” Stowarzyszenie Wspierania Osób Psychicznie Chorych 
typ domu: dla osób przewlekle psychicznie chorych
liczba miejsc: 100
Dyrektor:
Roma Mazgaj
Dom Pomocy Społecznej w Rabie Niżnej
Raba Niżna 1,
34 – 730 Mszana Dolna
tel. (18) 26 80 242
Niepubliczny Dom prowadzony przez: Fundację „Opiekuńczość”. 
typ domu: dla osób przewlekle psychicznie chorych
liczba miejsc: 90
Dyrektor:
Jan Osmoła
Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 22/2023 STAROSTY LIMANOWSKIEGO z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Limanowskiego w 2023 roku miesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca w roku 2023 wynosi:
w Domu Pomocy Społecznej w Limanowej, ul. Witosa 24/26 – 5 500,00 zł,
w Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, ul. Rakoczego 9 – 5 700,00 zł,
w Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu 182 – 5 231,00 zł,
w Domu Pomocy Społecznej w Rabie Niżnej 1 – 5 371,00 zł,
w Domu Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej 448 – 5 374,00 zł.

Godny podkreślenia jest fakt, że wszystkie domy pomocy społecznej w Powiecie Limanowskim osiągają wymagany wskaźnik zatrudnienia personelu merytorycznego i posiadają wpis do rejestru Wojewody Małopolskiego na czas nieokreślony.

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru domów pomocy społecznej

Wykaz domów pomocy społecznej województwa małopolskiego – kwiecień 2021

image_pdfimage_print
Skip to content