Druki do pobrania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej udostępnia cudzoziemcy wniosek, który należy wypełnić i dostarczyć do tutejszego Centrum celem uzyskania niezbędnej pomocy.

Jest to wniosek o udzielenie pomocy w ramach indywidualnego programu integracyjnego dla cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy/ ochronę uzupełniającą lub przebywa na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015r.. w sprawie udzielenia pomocy cudzoziemcom (Dz. U. z 2015r. poz. 515).

 

Wzór wniosku o udzielenie pomocy CUDZOZIEMCYPOBIERZ PDF
image_pdfimage_print
Skip to content