Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Elementy StrategiiW myśl art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. Powiatowe centrum pomocy rodzinie koordynuje realizację strategii.

Strategia zawiera w szczególności:
1) diagnozę sytuacji społecznej;
2) prognozę zmian w zakresie objętym strategią;
3) określenie:
a) celów strategicznych projektowanych zmian,
b) kierunków niezbędnych działań,
c) sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych,
d) wskaźników realizacji działań.

W związku z powyższym Uchwałą Nr XVIII/180/17 Rada Powiatu Limanowskiego w dniu 1 lutego 2017 r. przyjęła “Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Limanowskim na lata 2017 – 2023”.

Przedstawiona “Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Limanowskim na lata 2017 – 2023” składa się z trzech części:

  1. Diagnoza społeczna Powiatu Limanowskiego,
  2. Część programowa Strategii,
  3. Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2017 – 2023.

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Strategią:

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Limanowskim na lata 2017 – 2023POBIERZ PDF

Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zachęca do zapoznania się ze „Sprawozdaniem Dyrektora z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej za 2022 r.” będącym podsumowaniem prowadzonej działalności w 2022 r. Sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Limanowskim na lata 2017 – 2023” stanowi podrozdział 2.1. str. 8-22 ww. Sprawozdania.

Sprawozdanie Dyrektora z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Limanowej za 2022 r.
POBIERZ PDF

 

image_pdfimage_print
Skip to content