Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

Barwy Polski i godło

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU „SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ!” MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA

DOFINANSOWANIE: 118 864,75 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 118 864,75 ZŁ

Główny cel zadania:

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Cel szczegółowy zadania:

Dofinansowanie może być udzielone na lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny wynajmowany przez osobę z niepełnosprawnością samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami fizycznymi na cele mieszkaniowe, pod warunkiem, że na każdego najemcę przypada nie mniej niż 20 m2 pow. użytkowej. Pomoc jest świadczona maksymalnie na 36 miesięcy.

Działania w ramach zadania:

Efektem realizacji zadania będzie dofinansowanie dla osoby z niepełnosprawnością, która:

  •  posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym) lub orzeczenie traktowane na równi z tym o znacznym stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu),
  •  posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
  •  ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  •  złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej,
  •  złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętej pracy.

do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wynajmowanego przez osobę z niepełnosprawnością samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami fizycznymi na cele mieszkaniowe, pod warunkiem, że na każdego najemcę przypada nie mniej niż 20 m2 pow. użytkowej. Pomoc jest świadczona maksymalnie na 36 miesięcy.

image_pdfimage_print
Skip to content