Program “Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” – Moduł II

Barwy Polski i godło

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH MODUŁU II PROGRAMU “POMOC OBYWATELOM UKRAINY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 24 684,66 ZŁ

DOFINANSOWANIE: 24 684,66 ZŁ

Powiat Limanowski w okresie czerwiec-listopad 2022 r. realizuje program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” – Moduł II.

Główny cel zadania:

Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Cel szczegółowy zadania:

Finansowanie pobytu osób, umieszczonych w trybie zarządzania kryzysowego wymagających pilnego zapewnienia pomocy w placówce całodobowej od 10 marca do 30 czerwca 2022 r.

Działania w ramach zadania:

Efektem realizacji zadania będzie finansowanie pobytu w placówce całodobowej 2 osób – 1 osoby z niepełnosprawnością oraz 1 osoby towarzyszącej.

image_pdfimage_print
Skip to content