Głęboka modernizacja obiektów użyteczności publicznej z terenu Powiatu Limanowskiego

logotypy projektu

„Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego”

Projekt pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego”,  Numer Projektu: RPMP.04.03.02-12-0307/16

Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 (RPO WM)

Całkowita wartość projektu: 7 527 911,31 zł

Koszty kwalifikowane: 6 124 724,88 zł

Dofinansowanie projektu: 3 674 222,46 zł (59,99%)

Okres realizacji projektu: 2016-2019

Zakończenie realizacji projektu: 30.12.2019 r.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmował głęboką modernizację obiektów użyteczności publicznej z terenu Powiatu Limanowskiego, w tym m.in. bezpłatnej Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego (medycznego) w Limanowej – termomodernizacja budynku, budowa miejsc postojowych i dojścia do budynku dla osób niepełnosprawnych.

Poniżej znajduje się link z możliwością odsłuchu i tłumaczenia na język migowy:

https://powiat.limanowski.pl/blog/gleboka-modernizacja-energetyczna-budynkow-uzytecznosci-publicznej-powiatu-limanowskiego/?print=print

image_pdfimage_print
Skip to content