Rządowy program wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku

Barwy Polski i godło

ZADANIE DOFINANSOWANO Z FUNDUSZU PRACY

RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA POWIATÓW W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2023 ROKU

Dofinansowanie zdania własnego beneficjenta w ramach programu polegającego na dofinansowaniu wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących za 2023 rok:

– prowadzącym rodzinne domy dziecka,

– zawodowym rodzinom zastępczym,

– rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego, począwszy od 1 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 209 873,06 ZŁ

DOFINANSOWANIE: 56 613,00 ZŁ

Umowa nr 8/RPZ/FP/2023 podpisana dnia 20.12.2023 r.

Cel programu:

Wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodzin oraz systemu pieczy zastępczej.

Cel szczegółowy programu:

W związku z wejściem w życie nowelizacja ustawy w lutym 2023r, która zwiększyła kwoty minimalne, powiat musi ponosić większe koszty związane z finansowaniem zadań z zakresu pieczy zastępczej.

Środki otrzymane z programu stanowią dofinansowanie do wynagrodzeń wraz z pochodnymi:

– od wynagrodzeń zawodowych rodziny zastępczej,

-od wynagrodzeń prowadzącego rodzinny dom dziecka,

– od wynagrodzeń rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,

za okres od  1 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Grupa docelowa zadania:

Program adresowany jest do powiatów, które realizują zadania z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej

image_pdfimage_print
Skip to content