Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie

Barwy Polski i godło

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU „SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ!” DOSTĘPNE MIESZKANIE

DOFINANSOWANIE: 168 000 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 168 000 ZŁ

Główny cel zadania:

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Cel szczegółowy zadania:

Dopłata do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem w okresie 18 sierpnia 2022 r. – 31 grudnia 2024 r. dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Działania w ramach zadania:

Efektem realizacji zadania będzie dopłata do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

image_pdfimage_print
Skip to content