Zakup 12 łóżek pielęgnacyjnych, 6 ssaków medycznych i 19 koncentratorów tlenu

Barwy Polski i godło

ZADANIE DOFINANSOWANO Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH BUDŻETU WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

ZAKUP 12 ŁÓŻEK PIELĘGNACYJNYCH, 6 SSAKÓW MEDYCZNYCH, 19 KONCENTRATORÓW TLENU

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 81 000 ZŁ

DOFINANSOWANIE: 64 800 ZŁ

Główny cel zadania:

Zakup 12 łóżek pielęgnacyjnych, 6 ssaków medycznych, 19 koncentratorów tlenu.

Cel szczegółowy zadania:

Urządzenia przeznaczone zostaną do użytku Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, celem bezpłatnego użyczania osobom wymagającym podawania powietrza ze zwiększoną zawartością tlenu, osobom leżącym oraz osobom wymagającym oddsysania.

Grupa docelowa zadania:

Odbiorcą środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania jest Powiat Limanowski.

Bezpośrednimi odbiorcami są mieszkańcy Powiatu Limanowskiego.

Działania w ramach zadania:

Efektem (rzeczowym) realizacji zadania będzie zakup i zwiększenie o: 12 sztuk liczby łóżek pielęgnacyjnych, 6 sztuk liczby ssaków medycznych, 19 sztuk koncentratorów tlenu będących w dyspozycji Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

image_pdfimage_print
Skip to content