Dofinansowanie – Domy Pomocy Społecznej

Barwy Polski i godło

Powiat Limanowski w latach 2018-2021 otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.

ROK 2018

Nazwa zadaniaWysokość dofinansowaniaCałkowita wartość zadaniaOpis zadania
Dotacja przeznaczona na podniesienie i utrzymanie standardu w domach pomocy społecznej.116 000,00 zł

w tym:

DPS Kasina Wielka – 48 000,00 zł,

DPS Raba Niżna – 68 000,00 zł

153 402,56 złZe środków dotacji dokonano zakupów inwestycyjnych:

Dom Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej zakupił 3 pralki automatyczne przemysłowe natomiast Dom Pomocy Społecznej zakupił wannę podnośną, podnośnik transportowy, pralkę przemysłową, suszarkę przemysłową.

ROK 2019

Nazwa zadaniaWysokość dofinansowaniaCałkowita wartość zadaniaOpis zadania
Dotacja przeznaczona na utrzymanie standardu w domach pomocy społecznej100 848,00 zł

w tym:

DPS Kasia Wielka- 79 200,00 zł,

DPS Mszana Dolna -21 648,00 zł

127 235,16 złZe środków dotacji dokonano:

1) remontu w Domu Pomocy Społecznej „Diana”,34-741 Kasina Wielka 448, ( modernizacja systemu przeciwpożarowego oraz remont  łazienek);

2)zakupu centrali do systemu przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej, ul. Rakoczego 9, 34-730 Mszana Dolna.

ROK 2020

Nazwa zadaniaWysokość dofinansowaniaCałkowita wartość zadaniaOpis zadania
1. Dotacja przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem przyznania dodatkowych składników wynagrodzenia (np. nagrody, dodatki, premie) osobom zatrudnionym w DPS, w szczególności narażonym na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2144 000,00 zł

w tym:

DPS Limanowa -26 643,17zł

DPS Mszana Dolna -22 837,00 zł,

DPS Szczyrzyc- 41 867,84 zł

DPS Kasina Wielka- 22 202,64 zł

DPS Raba Niżna -30 449,35 zł

193 014,79 złDotacja została przeznaczona na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami dps. Wypłacono nagrody dla pracowników szczególnie narażonych na zakażenie COVID-19 oraz pokryto wynagrodzenia dla dodatkowo zatrudnionego personelu.
2. Dotacja przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w zakresie przygotowania i zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki326 427,00 zł,

w tym:

DPS Limanowa – 53 497,75 zł

DPS Mszana Dolna – 43 523,60 zł

DPS Szczyrzyc – 89 767,43 zł

DPS Kasina Wielka – 59 844,95 zł

DPS Raba Niżna – 79 793,27 zł

424 906,74 złDotacja została przeznaczona na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami dps m.in.. poprzez zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i materiałów medycznych, środków czystości. Ponadto wypłacono nagrody dla pracowników szczególnie narażonych na zakażenie COVID-19.
3. Dotacja przeznaczona na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej, w szczególności na wynagrodzenia oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia (np. nagrody, dodatki, premie) dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w tych placówkach181 324,00 zł

w tym:

DPS Limanowa 29 883,00 zł,

DPS Mszana Dolna 24 311,60 zł,

DPS Szczyrzyc 50 142,68 zł,

DPS Kasina Wielka 32 921,95 zł,

DPS Raba Niżna 44 064,77 zł

271 933,06 złDotacja została przeznaczona na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami dps m.in.. poprzez zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i materiałów medycznych, środków czystości. Ponadto wypłacono nagrody dla pracowników szczególnie narażonych na zakażenie COVID-19.

ROK 2021

Nazwa zadaniaWysokość dofinansowaniaCałkowita wartość zadaniaOpis zadania
Dotacja przeznaczona na zakup dźwigu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Limanowej100 000,00 zł

181 440,00 zł

Zakup dźwigu osobowego umożliwi mieszkańcom niepełnosprawnym przemieszczanie się po kondygnacjach domu.
Dotacja przeznaczona na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.137 749,00 zł

178 424,89 zł

Otrzymane środki domy pomocy społecznej były wykorzystane na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienie kadry.
Dotacja przeznaczona na  dofinansowanie  zadania własnego beneficjenta polegającego na: zakupie pralnicy i suszarki w  Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu oraz zakupie mebli dla kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.45 600,00 zł

w tym:

DPS Szczyrzyc – 17 600,00 zł

DPS Mszana Dolna – 28 000,00 zł

56 980,75 zł

Otrzymane środki Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu wykorzystał na zakup pralnicy i suszarki natomiast Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej na zakup mebli kuchennych.

Powiat Limanowski otrzymał w 2021 r. również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych COVID-19.

Nazwa zadaniaWysokość dofinansowaniaCałkowita wartość zadaniaOpis zadania
Środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń  wywołanych wirusem SARS-CoN-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry 210 998,00 zł

w tym:

DPS Limanowa-32 146,51 zł,

DPS Mszana Dolna

28 055,14 zł,

DPS Kasina Wielka-

40 329,26 zł,

Raba Nizna-52 603,38 zł,

DPS Szczyrzyc

57 863,71 zł

 

 210 998,00 zł

 

Otrzymane środki domy pomocy społecznej wykorzystały na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienie kadry.

ROK 2022

Nazwa zadaniaWysokość dofinansowaniaCałkowita wartość zadaniaOpis zadania
I – 10 000,00    
 Dotacja przeznaczona dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie dwóch klimatyzatorów dla Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej 

10 000,00 zł

 

 

12 500,00 zł

Dotacja przeznaczona na zakup dwóch klimatyzatorów dla DPS Mszana Dolna

Powiat Limanowski otrzymał w 2022 r.  środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych COVID-19.

Nazwa zadaniaWysokość dofinansowaniaCałkowita wartość zadaniaOpis zadania
I – 245 456   
Środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń  wywołanych wirusem SARS-CoN-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadryDPS Limanowa – 31 485,19

DPS Mszana Dolna – 30 842,64

DPS Szczyrzyc – 63 612,94

DPS Kasina Wielka – 61 685,28

DPS Raba Niżna – 57 829,95

245 456,00 złOtrzymane środki zostały wykorzystane przez domy pomocy na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienie kadry
II – 95 806,00 zł   
Środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń  wywołanych wirusem SARS-CoN-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadryDPS Limanowa – 13 437,73 zł

DPS Mszana Dolna –11 944,65 zł

DPS Szczyrzyc – 24 386,98 zł

DPS Kasina Wielka- 24 138,13 zł

DPS Raba Niżna – 21 898,51 zł

95 806,00 złOtrzymane środki domy pomocy społecznej  wykorzystały na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienie kadry.

 

image_pdfimage_print
Skip to content