Programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JEST PAŃSTWOWYM FUNDUSZEM CELOWYM, W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH UTWORZONY NA MOCY USTAWY Z DNIA 9 MAJA 1991 R. O ZATRUDNIANIU I REHABILITACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2021 ROK

Powiat Limanowski w 2021 roku otrzymał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zawartych umów:

NAZWA ZADANIAWYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIAOPIS ZADANIA
Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

305.362,80 zł

w tym m.in.:

Moduł I – 222.927,46 zł

Moduł II – 140.627,78 zł

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową: likwidacja bariery transportowej, likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, likwidacja barier w poruszaniu się, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III202.445,00 zł

w tym m.in.:

Gmina Niedźwiedź:

 • likwidacja barier transportowych w Gminie Niedźwiedź – zakup “mikrobusa” dla osób niepełnosprawnych,
 • 97.580,00 zł.

Miasto Mszana Dolna:

 • likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu “mikrobus” przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 • 99.927,32 zł.
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Celami operacyjnymi programu są:

 1. przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe zapewniające dostępność do lokali mieszkalnych osób niepełnosprawnych zamieszkujących te budynki;
 2. zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy;
 3. zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób prawnych;
 4. zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 5. zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne;
 6. zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na terenach powiatów pozbawionych tych placówek oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury warsztatów terapii zajęciowej na terenach powiatów, gdzie te placówki funkcjonują;
 7. zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł IV100.000,00 złW ramach Modułu IV możliwe było otrzymanie wsparcia rzeczowego w postaci: zakupu i dostarczenia osobom niepełnosprawnym paczki zawierającej akcesoria ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne, produkty do pielęgnacji, lecznicze oraz przyrządy pomiarowe.

Wsparcie rzeczowe w ramach programu skierowane jest do osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Limanowskiego.

 

 

 

image_pdfimage_print
Skip to content