Organizacje pozarządowe

Współpraca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej z instytucjami w tym z Komendą Powiatową Policji w Limanowej (KPP), Zespołami Interdyscyplinarnymi ds. przeciwdziałania przemocy, ośrodkami pomocy społecznej (OPS), Miejskimi i Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (KRPA), Sądem Rejonowym (SR) i Zespołem Kuratorów Zawodowych w Limanowej, a także szkołami i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Limanowej polega na organizowaniu spotkań mających charakter superwizji.

 

Wynika to z potrzeby wymiany doświadczeń, problematycznych kwestii, prowadzenia polemiki na płaszczyźnie związanej z interpretacją przepisów prawa.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej podejmuje również współpracę z organizacjami pozarządowymi biorąc udział w organizacji wspólnych spotkań na których omawiane są ważne kwestie społeczne w tym problematyka osób niepełnosprawnych.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Limanowej biorą udział w szkoleniach o tematyce związanej z szeroko pojmowaną pomocą społeczną, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, a także z uwagi na potrzebę zwiększenia kompetencji, umiejętności pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie, motywowaniem sprawców do zmiany życia w tym udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym, pracy z osobami doświadczającymi przemocy.

image_pdfimage_print