Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!

Zrób coś wyjątkowego!

Naprawdę nie wiele potrzeba, abyś został rodziną zastępczą i stworzył dom dla dzieci z bagażem trudnych doświadczeń. Niezależnie od wieku, wykształcenia, sytuacji rodzinnej i materialnej możesz zacząć robić coś niezwykłego. Może akurat Ty uratujesz komuś życie!

Zachęcamy do obejrzenia spotu promującego rodzicielstwo zastępcze!

 Rodziną zastępczą może zostać:

– osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim,

– osoba posiadająca odpowiednie warunki mieszkaniowe do przyjęcia dziecka,

– osoba w dobrym stanie zdrowia,

– osoba niekarana,

– osoba dająca rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

– osoba posiadająca stałe źródło dochodów (dotyczy rodziny zastępczej niezawodowej, w przypadku małżeństwa przynajmniej jednej osoby).

Z jakichś powodów nie możesz być rodziną zastępczą? Zostań wolontariuszem wspierającym rodziny zastępcze lub pomóż nam promować rodzicielstwo zastępcze.

Poniżej znajdują się do pobrania materiały promocyjne:

Ulotka piecza zastępcza

Plakat_zostań rodziną zastępczą

 

 Jak zostać rodziną zastępczą?

Zgłoś się do Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej PCPR w Limanowej na wstępną rozmowę o warunkach i możliwościach pozostania rodziną zastępczą – ul. Matki Boskiej Bolesnej 16, tel. 18 44 99 757.

Złóż pisemny wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej o zakwalifikowanie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W miejscu Twojego zamieszkania pracownicy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej będą z Tobą rozmawiać i ustalać sytuację życiową: rodzinną, zawodową, zdrowotną, mieszkaniową oraz Twoje predyspozycje opiekuńczo-wychowawcze i motywacje dotyczące decyzji o rodzicielstwie zastępczym.

Przedkładasz: zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (od lekarza pierwszego kontaktu).

Zostajesz zaproszony na badania psychologiczne i pedagogiczne, które określą Twoje predyspozycje do bycia rodzicem zastępczym.

W przypadku pozytywnej kwalifikacji, otrzymasz skierowanie na szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą.

Szkolenie na niezawodową rodzinę zastępczą trwa 60 godzin w tym 10 godzin to praktyki w zawodowych rodzinach zastępczych/rodzinnych domach dziecka.

Po zakończeniu szkolenia zespół kwalifikacyjny podejmuje decyzję o wydaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego. Jeśli je otrzymasz, to oznacza, że możesz przyjąć dziecko pod swoją opiekę.

Czekasz do momentu ustanowienia Cię przez sąd rodziną zastępczą dla konkretnego dziecka/dzieci (oczywiście wcześniej musisz wyrazić zgodę na ich przyjęcie).

Możesz zabrać dziecko do swojego domu!

image_pdfimage_print
Skip to content