Wolontariat

wolontPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ogłasza nabór kandydatów na wolontariuszy do wspomagania rozwoju zainteresowań i pomagania w nauce dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Limanowskiego.

Do zadań wolontariusza będą należały czynności wobec dziecka/dzieci umieszczonego/umieszczonych w pieczy zastępczej, polegających na:

  • pomocy w nauce,
  • uczeniu aktywnego spędzania czasu,
  • wspieraniu rozwoju zainteresowań.

Ponadto wolontariusz dobrowolnie podejmuje się pomocy w przygotowywaniu imprez okolicznościowych organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

Korzyści dla wolontariusza:

  • zdobycie cennego doświadczenia, popartego zaświadczeniem o odbytym wolontariacie i referencjami,
  • satysfakcja z pomocy innym,
  • wzrost umiejętności społecznych,
  • nabycie nowych umiejętności.

Do współpracy zachęcamy osoby, które ukończyły 14 rok życia, są gotowe i chętne do pomocy dzieciom z Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu Limanowskiego, obejmującego swym zasięgiem gminy:  Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Mszana Dolna, Słopnice, Tymbark, Łukowica, Niedźwiedź.

Uwaga! Ilość godzin w tygodniu pracy wolontariusza będzie uzależniona od potrzeb rodziny oraz dyspozycyjności czasowej osoby pomagającej.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej – Panią Eweliną Pazdur pod nr tel. (18) 44-99-757 bądź zgłoszenie się osobiście do siedziby Zespołu ds. Pieczy Zastępczej (ul. Matki Boskiej Bolesnej 16, Limanowa).

image_pdfimage_print
Skip to content