Wolontariat

wolontPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ogłasza nabór kandydatów na wolontariuszy wspierających rodzinne formy pieczy zastępczej na terenie Powiatu Limanowskiego.

Do zadań wolontariusza będą należały czynności wobec dziecka/dzieci umieszczonego/umieszczonych w pieczy zastępczej, polegających na:

  • pomocy w nauce,
  • organizowaniu czasu wolnego,
  • wspieraniu rozwoju, zdolności i zainteresowań.

Ponadto wolontariusz dobrowolnie podejmuje się pomocy i organizacji imprez i wydarzeń okolicznościowych organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej na rzecz rodzinnej pieczy i promowania rodzicielstwa zastępczego.

Korzyści dla wolontariusza:

  • zdobycie cennego doświadczenia, popartego zaświadczeniem o odbytym wolontariacie i referencjami,
  • satysfakcja z pomocy innym,
  • wzrost umiejętności społecznych,
  • nabycie nowych umiejętności.

Do współpracy zachęcamy osoby, które ukończyły 14 rok życia, są gotowe i chętne do pomocy dzieciom z rodzinnych form pieczy zastępczej z terenu Powiatu Limanowskiego.

Uwaga! Ilość godzin w tygodniu pracy wolontariusza będzie uzależniona od potrzeb rodziny oraz dyspozycyjności czasowej osoby pomagającej.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej – Panią Eweliną Pazdur pod nr tel. (18) 44-99-757 bądź zgłoszenie się osobiście do siedziby Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej (ul. Matki Boskiej Bolesnej 16, Limanowa).

image_pdfimage_print
Skip to content