Grupa wsparcia i poradnictwo

W każdy piątek miesiąca w godzinach 13:00-15:15,  odbywać się będą dyżury Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Czekają oni na wychowanków rodzin zastępczych, a także osoby, które opuściły rodziny zastępcze w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej na ul. Matki Boskiej Bolesnej 16 w pokoju nr 2. Istnieje możliwość umówienia spotkania w innym terminie po wcześniejszej konsultacji telefonicznej tel. (18) 44-99-757 lub mailowej.

Bożena Biernat: b.biernat@pcpr-limanowa.pl
Justyna Gawron: j.gawron@pcpr-limanowa.pl
Ewelina Pazdur: e.pazdur@pcpr-limanowa.pl
Anna Spyrka: a.spyrka@pcpr-limanowa.pl

BEZPŁATNE KONSULTACJE

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Fundacja PROJEKT ROZ zapraszają do udziału w bezpłatnych konsultacjach zdalnych dla osób działających na rzecz dzieci w pieczy zastępczej oraz ich rodzin biologicznych.

Począwszy od 18 marca udostępniamy możliwość bezpłatnego skorzystania z konsultacji telefonicznych dotyczących kompetencji społecznych, pieczy zastępczej, a także ekonomii i finansów.

Skorzystanie z konsultacji nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

W poniższym linku znajdą Państwo wykaz ekspertów z poszczególnych bloków tematycznych oraz harmonogram dyżurów telefonicznych.

https://pieczazastepcza.uek.krakow.pl/?page_id=442


GRUPA WSPARCIA

Spotkania grupy wsparcia rodziców zastępczych z terenu Powiatu Limanowskiego odbywają się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca, w godzinach 15:00-17:00, również w siedzibie Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej na ul. Matki Boskiej Bolesnej 16 (spotkania nie odbywają się w okresie wakacyjnym, tj. lipiec i sierpień).

Udział w spotkaniach jest dobrowolny, niemniej jednak zachęcamy do uczestnictwa oraz wspólnej wymiany doświadczeń związanych z pełnieniem funkcji rodzica zastępczego.

Spotkania grupy wsparcia stanowią możliwość zbudowania forum wzajemnej wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących taką samą funkcję – tworzących rodziny zastępcze.

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w grupie wsparcia:

  • uzyskiwanie i dawanie wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,
  • doskonalenie umiejętności wychowawczych,
  • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
  • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu),
  • inicjowanie i wzmacnianie pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,
  • pogłębienie wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów, a także rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń),
  • przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,
  • zapobieganie wyczerpaniu, wypaleniu.

Serdecznie zapraszamy!

image_pdfimage_print
Skip to content