Grupa wsparcia i poradnictwo

PORADNICTWO DLA PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW

W każdy piątek w godz. 7:15 – 15:15 koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej pełnią dyżur dla pełnoletnich wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej.

Oferujemy również poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne i zawodowe dla pełnoletnich wychowanków rodzinny form pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych.


GRUPA WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW ZASTĘPCZYCH

Spotkania grupy wsparcia rodziców zastępczych z terenu Powiatu Limanowskiego odbywają się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca, w godzinach 15:00-17:00, również w siedzibie Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej na ul. Matki Boskiej Bolesnej 16 (spotkania nie odbywają się w okresie wakacyjnym, tj. lipiec i sierpień).

Udział w spotkaniach jest dobrowolny, niemniej jednak zachęcamy do uczestnictwa oraz wspólnej wymiany doświadczeń związanych z pełnieniem funkcji rodzica zastępczego.

Spotkania grupy wsparcia stanowią możliwość zbudowania forum wzajemnej wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących taką samą funkcję – tworzących rodziny zastępcze.

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w grupie wsparcia:

  • uzyskiwanie i dawanie wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,
  • doskonalenie umiejętności wychowawczych,
  • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
  • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu),
  • inicjowanie i wzmacnianie pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,
  • pogłębienie wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów, a także rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń),
  • przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,
  • zapobieganie wyczerpaniu, wypaleniu.

Serdecznie zapraszamy!

image_pdfimage_print
Skip to content