Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej różne obowiązki. Do jednego z ważniejszych zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3 – letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej.

Uchwałą nr XXXVI/343/23 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie: przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 – 2026”.
W/w Program jest kontynuacją dotychczas realizowanych działań. Składa się z części:
I. Zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
II. Diagnoza systemu pieczy zastępczej w Powiecie Limanowskim
III. Roczne limity rodzinnych form pieczy zastępczej
IV. Cele i zadania Programu
V. Źródła finansowania Programu
VI. Monitorowanie Programu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zaprasza do zapoznania się z treścią “Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 – 2026”.

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 – 2026
POBIERZ PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zachęca do zapoznania się ze „Sprawozdaniem Dyrektora z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej za 2023 r.” będącym podsumowaniem prowadzonej działalności w 2023 roku. Zadania z zakresu pieczy zastępczej stanowią rozdział 3 str. 32-61 ww. Sprawozdania.

Sprawozdanie Dyrektora z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej za 2023 r.
POBIERZ PDF

 

image_pdfimage_print
Skip to content