Prawa i obowiązki rodziców biologicznych

Rodzice biologiczni oraz inne osoby bliskie mają prawo do kontaktów z dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej za wyjątkiem, gdy sąd wydał zakaz takich kontaktów lub je ograniczył.

Rodzice biologiczni mogą spotykać się z dziećmi w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej lub jeśli nie jest to zalecane, w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej bądź w innym wyznaczonym miejscu.

Spotkania dziecka z rodzicami biologicznymi/osobami bliskimi w siedzibie Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej odbywają się w specjalnie przygotowanym do tego celu pokoju, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z rodziną zastępczą i pracownikami Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

pokój spotkań dzieci z ich rodzicami biologicznymi

image_pdfimage_print
Skip to content