Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

EDYCJA 2022 – ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

loga Rzeczypospolitej Polskiej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY UTWORZONY NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2018 R. O SOLIDARNOŚCIOWYM FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZADANIE PN. „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

WARTOŚĆ FINANSOWANIA: 1 384 497 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 384 497 ZŁ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej realizuje program pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

Główny cel zadania:

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta (jako formy ogólnodostępnego wsparcia) dla:

  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Cel szczegółowy zadania:

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu  osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Grupa docelowa zadania:

Odbiorcą środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania jest Powiat Limanowski.

Bezpośrednimi odbiorcami są mieszkańcy Powiatu Limanowskiego:

  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Programem objęte zostaną 52 osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Limanowskiego.

Działania w ramach zadania:

Efektem realizacji zadania będzie m.in. skorzystanie przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Więcej informacji o Programie “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 można znaleźć >> TUTAJ<<

KARTA ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

UZUPEŁNIENIE DO KARTY ZGŁOSZENIA

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA RODO

image_pdfimage_print
Skip to content