Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

loga Rzeczypospolitej Polskiej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY UTWORZONY NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2018 R. O SOLIDARNOŚCIOWYM FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZADANIE PN. „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2021

DOFINANSOWANIE: 120 827 ZŁ

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej realizuje program pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021

Główny cel zadania:

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta (jako formy ogólnodostępnego wsparcia) dla:

  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Cel szczegółowy zadania:

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu  osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Grupa docelowa zadania:

Odbiorcą środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania jest Powiat Limanowski.

Bezpośrednimi odbiorcami są mieszkańcy Powiatu Limanowskiego:

  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Działania w ramach zadania:

Efektem realizacji zadania będzie m.in. skorzystanie przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Więcej informacji o Programie “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” można znaleźć >>TUTAJ<<


Logo Asystent Osobisty Osoby NiepełnosprawnejAKTUALIZACJA: Z dniem 5 stycznia 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zakończyło rekrutację do Programu.

image_pdfimage_print
Skip to content