Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

asystent, niepełnosprawnośćAKTUALIZACJA: Z dniem 5 stycznia 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zakończyło rekrutację do Programu.


Celem Programu było wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program miał na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu ww. osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Więcej informacji o Programie “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” można znaleźć >>TUTAJ<<

Źródłem finansowania Programu są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

image_pdfimage_print
Skip to content