Opieka wytchnieniowa

EDYCJA 2022 – OPIEKA WYTCHNIENIOWA

loga Rzeczypospolitej Polskiej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY UTWORZONY NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2018 R. O SOLIDARNOŚCIOWYM FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZADANIE PN. „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022

WARTOŚĆ FINANSOWANIA: 319 464 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 319 464 ZŁ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej realizuje program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Główny cel zadania:

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

·        dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

·        osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Cel szczegółowy zadania:

  • w odniesieniu do rozwiązań systemowych:
  • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;
  • w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych:

Czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki oraz zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.

Grupa docelowa zadania:

Odbiorcą środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania jest Powiat Limanowski.

Bezpośrednimi odbiorcami są mieszkańcy Powiatu Limanowskiego:

  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym,
  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Programem objętych zostanie 30 osób niepełnosprawnych w formie pobytu dziennego oraz 3 osoby niepełnosprawne w formie pobytu całodobowego.

Działania w ramach zadania:

Efektem realizacji zadania będzie m.in. skorzystanie przez członków rodziny oraz opiekunów osób niepełnosprawnych z pomocy nad sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną.

Więcej informacji o Programie “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 można znaleźć >>TUTAJ<<

KARTA ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

UZUPEŁNIENIE DO KARTY ZGŁOSZENIA

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

image_pdfimage_print
Skip to content