ABC Rodzica

RodzinaRodzina definiowana przez J. Szczepańskiego to grupa osób połączonych stosunkiem małżeńskim i rodzicielskim. Uwarunkowania biologiczne, relacje interpersonalne zachodzące między członkami rodziny, wspólne miejsce zamieszkania, majątek, nazwisko, kultura
duchowa stanowią o związku emocjonalnym łączącym domowników.

Rodzina odgrywa ważną rolę w procesie wychowania i socjalizacji dziecka. Wpływa na jego rozwój fizyczny i intelektualny. Kształtuje jego osobowość, postawy, jakie człowiek przyjmuje wobec siebie i innych. Tworzy więzi i wpływa na jakość relacji z innymi. Ponadto, rodzina daje wzorzec właściwych zachowań, pozwala na rozwój moralny, uczy respektowania praw i obyczajów panujących w danej społeczności.

Rodzina umożliwia prawidłowy rozwój i wychowanie dziecka. Zdaniem J. Szczepańskiego: „Rodzina nie jest jedyną grupą, w której przebiegają procesy socjalizacji i wychowania, jednakże rodzaj więzi łączącej dziecko z rodzicami powoduje, że wpływ rodziny jest decydujący dla rozwinięcia jaźni subiektywnej i niektórych innych ważnych cech osobowości” (Szczepański, 1970).

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami dot. metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

image_pdfimage_print
Skip to content