Baza Ośrodków Interwencji Kryzysowej w Województwie Małopolskim

Zaktualizowana baza danych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie– rejestr:

Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej 2023 r

Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa 2023 r

Baza instytucji udzielających pomocy i wsparcia przemoc 2023 r.


Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu 

adres: ul. Tarnowska 28, 33-300 Nowy Sącz

tel.: 18 449 04 94

e-mail: oik.mops@nowysacz.pl

 

 


 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach

adres:  ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice

tel.: 12 271 04 29, 510132396 – całodobowy, 506318838 – całodobowy

e-mail: oikip@interwencjamyslenicki.pl

 

 


 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie

adres: ul. Radziwiłłowska 8b, 31-026 Kraków

tel.: 12 421 92 82 – całodobowy, 12 421 82 42

e-mail: oikkrakow@wp.pl

 

 


 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni

adres: ul. Karolina 14D, 32-700 Bochnia,

tel.: 14 611 28 92 – całodobowy,

e-mail: oik.bochnia@op.pl

 

 


 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie

adres: ul. Marii Skłodowskiej – Curie 10/3, 32-500 Chrzanów

tel.: 32 646 71 85, 32 646 71 88

e-mail: sekretariat@poik-chrzanow.pl

 

 


 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu

adres: ul. Dąbrowskiego 139, 32-600 Oświęcim

tel.: 33 476 01 03, 510374573

e-mail: wsparcie@akcja.pl

 

 


 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy

adres: ul. Dworska 9, 34-100 Radocza

tel.: 33 873 10 01

e-mail: kontakt@oik-radocza.pl

 

 


 

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy

adres: ul. Szarych Szeregów 1, 33-101 Tarnów

tel.: 14 655 36 36 – całodobowy, 14 655 66 59, 500583047, 609885345

e-mail: oiktarnow@op.pl

 

 


 

Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie

adres: ul. Makuszyńskiego 9, 34-500 Zakopane

tel.: 18 206 44 54, 18 307 09 50 – całodobowy, 531332394 – interwencyjny

e-mail: oik.zakopane@op.pl

 

 


 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Brzesku

adres: ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko

tel.: 14 663 00 31, 534706935 – całodobowy

e-mail: kierownikoik@pcprbrzesko.pl

 


 

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

adres: ul. Słoneczna 7, 38-300 Gorlice

tel.: 18 352 51 01, 511469305 – całodobowy

e-mail: goik@pcpr.gorlice.pl

 


 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Proszowicach

adres: ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

tel.: 12 386 29 60, 517847661, 604931160 – całodobowy

e-mail: pcpr@pcpr.proszowice.pl

 


 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

adres: ul. Jagiellońska 17, 32-830 Wojnicz

tel.: 14 650 13 92, 512259253

e-mail: pcpr.poik@powiat.tarnow.pl

 


 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

adres: ul. Niepołomska 26G, 32-020 Wieliczka

tel.: 12 278 20 00, 730201771

e-mail: oik@pcpr-wieliczka.pl

 


 

image_pdfimage_print
Skip to content