Osoby dotknięte przemocą w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zachęca osoby zainteresowane do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi  na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce: “Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”. Informacje te są adresowane do osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz instytucji pomocowych. Witryna internetowa prezentuje infolinie, bazy teleadresowe specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, materiały informacyjne tj. Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie oraz wzory pism. Treści te są ogólnodostępne. Zwiększają szanse na uzyskanie specjalistycznej pomoc i wsparcia.

 

 1. Telefony alarmowe (interwencyjne)Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123

  Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

  Telefony całodobowe – powiat

  Telefony całodobowe- gmina

  Telefony inne niż całodobowe – powiat

  Telefony inne niż całodobowe – gmina

  PARPA telefon zaufania

  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” link

 2. Wzory pismNiebieska Karta-A–do wypełnienia

  Niebieska Karta-B–do wypełnienia

  Niebieska Karta-C–do wypełnienia

  Niebieska Karta-D–do wypełnienia

  Zaświadczenie lekarskie–do wypełnienia

  zal.1.Niebieska Karta-A

  zal.2.Niebieska Karta-B

  zal.3.Niebieska Karta-C

  zal.4.Niebieska Karta-D

  zal.5.Wzór bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego

  zal.6.Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wraz z wniosk.

  zal.7.Procesowe pouczenie pokrzywdzonego o prawach i obowiazkach

  8.a.Wniosek kuratora z art.75 1a kk w zw z art.12d

  8.b.Wniosek kuratora z art.160 2 i 3 kk w zw. z art.12d

  8.c.a.Wniosek kuratora z art. 72 1 pkt 6a kk-warunkowe umo.

  8.c.b.Wniosek kuratora z art. 72 1 pkt 6a kk-warunkowe zaw.

  8.c.c.Wniosek kuratora z art. 72 1 pkt 6a kk-warunkowe zwo.

  9.Kuratorski Informator dla pokrzywdzonego w dozorze-do wype.

  zal.8.Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania

  zal.9.Zazalenie na bezczynnosc organu w postepowaniu przygotowawczym

  zal.10.Wniosek dowodowy

  zal.11.Wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu

  zal.12.Wniosek o przywrocenie terminu

  zal.13.Zazalenie na postanowienie o umorzeniu postepowania

  zal.15.Wniosek o orzeczenie obowiazku naprawienia szkody

  zal.16.Wniosek o sporzadzenie na pismie i doręczenie uzasadnienia

  zal.17.Apelacja

  zal.18.Wniosek o informacje o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego

  zal.19.Wniosek o udzielenie pomocy ze środków Funduszu

  zal.20.Wniosek o przyznanie kompensaty

  zal.21.Pozew o eksmisje

  zal.22.Wniosek o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia

  zal.24.Oswiadczenie o stanie rodzinnym majatku dochodach i.

  zal.25.Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postep.

  zal.26.Wniosek o zwolnienie od kosztow egzekucyjnych

  zal.29.Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie

  zal.23.Wniosek o zwolnienie od kosztow sadowych w postepowan

 3. Baza teleadresowa specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinieSpecjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie 2016 r.
 4. Materiały informacyjne – Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinieInformator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

image_pdfimage_print
Skip to content