Ewidencja instytucji realizujących oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, prowadzących programy korekcyjno-edukacyjne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej corocznie aktualizuje i udostępnia ewidencję instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne.

Ewidencja w łatwy i szybki sposób umożliwia dostęp do danych teleadresowych podmiotów oraz organizacji pozarządowych, a także informacji o zakresie realizowanych przez nie oddziaływań w szczególności korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zachęca wszystkie osoby zainteresowane do zapoznania się z treścią niniejszego dokumentu ze względu na wartość rozpowszechnianych informacji.

Ewidencja instytucji rządowych, samorządowych, podmiotów oraz instytucji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno – edukacyjne – styczeń 2023 rokPOBIERZ PDF

 


Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie co roku aktualizuje i udostępnia rejestry podmiotów realizujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
– programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
– programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Poniżej można zapoznać się poniższymi dokumentami:

WYKAZ PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAMY KOREKCYJNO-EDUKACYJNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIEPOBIERZ PDF
WYKAZ PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAMY PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIEPOBIERZ PDF
image_pdfimage_print
Skip to content