Ewidencja instytucji realizujących oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, prowadzących programy korekcyjno-edukacyjne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej corocznie aktualizuje i udostępnia ewidencję instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne.

Ewidencja w łatwy i szybki sposób umożliwia dostęp do danych teleadresowych podmiotów oraz organizacji pozarządowych, a także informacji o zakresie realizowanych przez nie oddziaływań w szczególności korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zachęca wszystkie osoby zainteresowane do zapoznania się z treścią niniejszego dokumentu ze względu na wartość rozpowszechnianych informacji.

Ewidencja instytucji rządowych, samorządowych, podmiotów oraz instytucji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno – edukacyjne – 2022 rokPOBIERZ PDF

 

image_pdfimage_print
Skip to content