Programy dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej

W myśl art. 6 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1249 ze zm.) do zadań własnych powiatu oraz zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności:

  • opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej,
  • opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową,
  • opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową,
  • opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

 

W związku z powyższym Uchwałą Nr XXXVI/342/23 Rada Powiatu Limanowskiego z dnia 9 listopada 2023 r. przyjęła powiatowe programy dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej na lata 2023 – 2028:

Uchwała Nr XXXVI/342/23 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 09 listopada 2023r. w sprawie: przyjęcia powiatowych programów dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej na lata 2023 – 2028

Przedstawione powiatowe programy przeciwdziałania przemocy domowej na lata 20203– 2028 dotyczą poniższych:

  • Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej.
  • Programu profilaktycznego promującego i wdrażającego prawidłowe metody wychowawcze w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową.
  • Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.
  • Programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową.

Powyższe programy opracowano na podstawie diagnozy zjawiska przemocy domowej na terenie Powiatu Limanowskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszymi Programami.

Diagnoza zjawiska przemocy domowej na terenie Powiatu LimanowskiegoPOBIERZ PDF
Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowejPOBIERZ PDF
Programu profilaktycznego promującego i wdrażającego prawidłowe metody wychowawcze w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domowąPOBIERZ PDF
Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domowąPOBIERZ PDF
Programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domowąPOBIERZ PDF

Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zachęca do zapoznania się ze „Sprawozdaniem Dyrektora z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej za 2023 r.” będącym podsumowaniem prowadzonej działalności w 2023 roku. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowią rozdział 5 str. 86-108 ww. Sprawozdania.

Sprawozdanie Dyrektora z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej za 2023 r.POBIERZ PDF

 

image_pdfimage_print
Skip to content