Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia Dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Województwie Małopolskim

Wykaz wolnych miejsc schronienia dla osób doświadczających przemocy domowej, stan na lipiec 2023 r. Dokument jest dostępny na stronie internetowej
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w części Przedstawiciele i Służby realizujące zawodowo zadania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i będzie aktualizowany raz w miesiącu przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz publikowany na ww. stronie internetowej tut. Urzędu.

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia 2023 r


 

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej w Tarnowie
Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy

adres: ul. Szarych Szeregów 1, 33-101 Tarnów

tel.: (14) 655 36 36

500 583 047

e-mail: toikiwop@oik.tarnow.pl

http://www.oik.tarnow.pl/

 

 


 

Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej w Zakopanem

adres: ul. Makuszyńskiego 9, 34-500 Zakopane

tel.: (18) 20 644 54
(18) 30 709 50
CAŁODOBOWO

e-mail: oik.zakopane@op.pl

http://www.oik-zakopane.pl/

 


Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

adres: Os. Krakowiaków 46, 31-964 Kraków

tel.: (48) 12 425 81 70

(48) 606 618 014

e-mail: sow@krakowcaritas.pl

www.krakowcaritas.pl/placowki/specjalistyczny-osrodek-wsparcia-dla-ofiar-przemocy-w-rodzinie

image_pdfimage_print
Skip to content