Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Województwie Małopolskim

Wykaz wolnych miejsc schronienia dla osób doświadczających przemocy domowej, stan na lipiec 2023 r. Dokument jest dostępny na stronie internetowej
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w części Przedstawiciele i Służby realizujące zawodowo zadania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i będzie aktualizowany raz w miesiącu przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz publikowany na ww. stronie internetowej tut. Urzędu.

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia 2023 r


 

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar PrzemocyTarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy

adres: ul. Szarych Szeregów 1, 33-101 Tarnów

tel.: 14 655 36 36, 500583047

e-mail: oiktarnow@op.pl

www.oik.tarnow.pl

 

 

 


 

Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie

adres: ul. Makuszyńskiego 9, 34-500 Zakopane

tel.: 18 206 44 54, 18 307 09 50, 531332394

e-mail: oik.zakopane@op.pl

www.oik-zakopane.host22.com

 


Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie

adres: oś. Krakowiaków 46, 31-964 Kraków

tel.: 12 425 81 70

e-mail: oodp.krakowiakow@caritas.pl

https://www.krakowcaritas.pl/placowki.php/placowka/7

 

image_pdfimage_print
Skip to content