Mężczyzna ofiarą przemocy domowej

Liczne badania wskazują na wzrost częstotliwości stosowania przemocy wobec mężczyzn. Dane te burzą mit, iż to wyłącznie kobiety są ofiarami przemocy. Badnia przeprowadzone przez TNS OBOP w 2007 roku dowodzą, że kobiety stanowią 57% ofiar przemocy, a mężczyźni 43%.Dane te wskazują na zbliżoną skłonność do stosowania przemocy u obu płci, aczkolwiek mężczyźni w porównaniu do kobiet rzadziej przyznają się do faktu bycia ofiarą przemocy.

W społeczeństwie wciąż panuje stereotyp silnego, twardego mężczyzny i słabszej, kruchej kobiety. Staje się to powodem zatajania przez mężczyn faktów doznawania przemocy ze strony partnerek. Przemoc ta ma rzadziej charakter fizyczny. Często wiąże się z przemocą emocjonalną, psychicznym znęcaniem. Mężczyzna bywa poniżany, wyzywany, ośmieszany w towarzystwie innych, kontrolowany, krytykowany, szntażowany i narażony na groźby ze strony kobiety. Pozostający w związkach małżeńskich mężczyźni, mający dzieci, są często straszeni przez kobiety ograniczeniem lub całkowitą utratą kontaktu z pociechami. Zdarza się, że kobiety nastawiają negatywnie dzieci w obec ojców, co wzbudza w nich lęk i niszczy ich relacje z dziećmi. W takich sytuacjach pod znakiem zapytania staje autorytet ojca i jego pozycja w rodzinie. Krzywdzeni mężczyźni, rzadziej dochodzą swoich praw i szukają pomocy. Wstydzą się faktu pobicia przez żonę, ukrywają widoczne ślady i zaprzeczają, że przemoc może ich dotyczyć.

Coraz częściej można dostrzec wzrost różnych obrazów i scen filmowych, kabaretowych i „komediowych” z udziałem mężczyzn przedstawionych, jako tzw. „nieudacznicy”, dręczeni przez dominujące partnerki, budzący litość i paradoksalnie śmieszni w oczach odbiorców. Wynika to z braku świadomości społecznej powagi problemu przemocy w stosunku do mężczyzn. Co więcej zdarza się, iż przemoc wobec mężczyzn jest nadal w wielu środowiskach tematem tabu. Mężczyzna będący ofiarą znęcania się psychicznego lub przemocy fizycznej  ze strony partnerki, wzbudza zdziwienie i niedowierzanie otoczenia. Zamyka mu to drogę do uzyskania pomocy, może wzmagać rozwój wiktymizacji.

Zatem, przeciwdziałając przemocy w rodzinie dotykającej nie tylko kobiety, lecz także i mężczyzn należy zwiększać świadomość społeczną oraz otwierać się i być gotowym na udzielenie pomocy wrazie wystąpienia tego typu problemu. Należy również kłaść nacisk na zwiększenie troski o dobro mężczyzny sprzeciwiając się stereotypowemu postrzeganiu zarówno roli kobiety i mężczyzny we współczesnym świecie.

 

image_pdfimage_print
Skip to content