Przedstawiciele i Służby realizujące zawodowo zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zachęca osoby zainteresowane do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi  na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce: “Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”. Informacje te są adresowane do osób poszukujących specjalistycznego wsparcia zarówno stosujących zachowania agresywne czy doświadczających przemocy, jak i do pracowników instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Witryna internetowa prezentuje m.in. bazę danych dotyczącą osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województwa, bazę danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Ponadto strona internetowa przedstawia bazę podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie, rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla ofiar przemocy, a także wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Treści te zawierają istotne informacje przydatne z uwagi na prowadzoną specjalistyczną działalność pomocową świadczoną przez szereg instytucji.

 

 1. Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województwa
  Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa (aktualizacja na dzień 17.06.2016 roku)
 2. Baza danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
  Baza instytucji przemoc za 2016
 3. Baza podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie
  Wykaz jednostek realizujących programy kor-ed
 4. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa
  Wykaz jednostek poradnictwa specjalistycznego 2016 r.
 5. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe
  Wykaz placówek zapewniających miejsca noclegowe 2016 r.
 6. Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla ofiar przemocy
  Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej 2016
 7. Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie link MPiPS
 8. Najczęściej zadawane pytania w związku z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  Najczęściej zadawane pytania w związku z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie link MPiPS
 9. Algorytmy działania w przypadkach przemocy w rodzinie
  Kwestionariusze oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie oraz algorytmy postępowania dla oświaty

  Kwestionariusze oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie oraz algorytmy postępowania dla ochrony zdrowia

  Algorytmy i kwestionariusze dla policjantów

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

image_pdfimage_print