Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Limanowej

Tablica informacyjna na czerwonym tle napis Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej Ośrodek Interwencji KryzysowejZgodnie z zapisami uchwały Nr XXII/225/21 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 18 listopada 2021 r. z dniem l stycznia 2022 r. został utworzony w ramach struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej – Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Limanowej ul. Zygmunta Augusta 8.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela klientom (bez względu na posiadany przez nich dochód), znajdującym się w sytuacji kryzysowej kompleksowego wsparcia, poprzez zespół specjalistów, w skład którego wchodzą między innymi: psycholog, psychoterapeuta, pedagog, pracownik socjalny, przy doraźnym wsparciu prawnika.

W ramach wsparcia stacjonarnego Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewni klientom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, z wyłączeniem problemu bezdomności, nieodpłatnego schronienia w hostelu na okres maksymalnie 3 miesięcy.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej pomaga:

 • osobom doświadczającym nagłej, niekorzystnej zmiany w życiu (np. utrata pracy, zdrada, zagrożenie ciężką chorobą itp.),
 • osobom przeciążonym psychicznie, obarczonym następstwem wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny,
 • w sytuacjach zamachów i prób samobójczych,
 • ofiarom wypadków i napadów, przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej,
 • osobom przeżywającym utratę kogoś bliskiego (np. śmierć, rozstanie, rozwód),
 • osobom mającym trudności małżeńskie lub trudności w kontaktach z dziećmi,
 • osobom doznającym egzystencjalnych kryzysów wartości,
 • osobom wykluczonym społecznie oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym a także osobom bezdomnym
  i zagrożonym bezdomnością.
 • osobom starszym, samotnym,
 • osobom przebywającym oraz opuszczającym placówki resocjalizacyjne, zakłady karne,
 • osobom z problemami natury psychicznej.

Do Ośrodka można zgłaszać się bez skierowania. Wszystkie porady i udzielana pomoc jest BEZPŁATNA!!!
Każdy może i ma prawo szukać pomocy!

Numer kontaktowy: (18) 33-37-912

OIK w Limanowej budynek z zewnątrz.Kuchnia OIK w Limanowej

Gabinet specjalisty OIK w LimanowejJeden z pokoi w OIKDrugi pokój w OIKGoście na otwarciu OIK w gabinecie specjalistów

 

image_pdfimage_print
Skip to content