Przemoc w rodzinie – wyznaczniki

Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, sam jej doświadczasz lub Twoje dzieci, niezwłocznie podejmij kroki, aby ją zatrzymać!

WYZNACZNIKI PRZEMOCY W RODZINIE: 

Intencjonalność – wskazuje na zamierzone działania sprawcy. Przemoc pozwala sprawcy na przejęcie kontroli nad ofiarą. Ponadto, utwierdza go w  przekonaniu, iż wyłącznie on wie, jakie działania są dla ofiary najlepsze, decyduje za ofiarę, uznając ją za całkowicie niezdolną do stanowienia o sobie samej.

Nierówność sił – dysproporcje istniejące w wymiarze ekonomicznym, fizycznym, psychicznym, społecznym czy kulturowym zwiększają przewagę sprawcy nad ofiarą, czyniąc ją coraz bardziej bezradną i bezsilną.

Naruszenie godności i praw – poniżające traktowanie osoby przez sprawcę powoduje występowanie u niej niewłaściwego myślenia o sobie jako o jednostce nie mającej prawa do do szacunku, ochrony zdrowia i godnego życia.

Zadawanie cierpienia i szkód – doznawanie przemocy ze strony partnera powoduje u ofiary ogrom cierpienia nie tylko fizycznego, ale przede wszystkim psychicznego. Osoby te niejednokrotnie żyją w przekonaniu, iż zasługują na takie traktowanie. Odczuwają wszechogarniającą niemoc, godzą się na przemoc, a winą za nią obarczają siebie.

image_pdfimage_print
Skip to content