Stop przemocy w rodzinie!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej od lat działa na rzecz przeciwdziałania przemocy, stanowczo się jej przeciwstawiając: „STOP PRZEMOCY w Rodzinie”.  Przemoc w rodzinie niejednokrotnie bywa bagatelizowana w rozmaitych środowiskach, bywa także źródłem negatywnych emocji, rodzi wstyd, poczucie winy, bezsilność czy upokorzenie. Niejednokrotnie staje się „Tajemnicą rodzinną”, a brak reakcji ze strony strzegących jej domowników, a nawet najbliższego otoczenia coraz częściej prowadzi do nie jednego dramatu.

Obrazy bogate w przemoc i zachowania agresywne możemy zobaczyć w naszym środowisku ale są one również serwowane nam przez masmedia zmuszają do pogłębionej refleksji i zastanowienia się nad działaniami, które należałoby podjąć w celu prewencji i popularyzacji działań zapobiegawczych występowaniu przemocy w podstawowej komórce polskiego społeczeństwa, jaką jest rodzina.

Obserwowany wzrost zachowań agresywnych, występujących z użyciem przemocy zarówno przez mężczyzn jak i kobiety zmusza do głośnego sprzeciwu. Dążmy do tego by wyraźnie nazywać istotę rzeczy i zjawisk, zatem określmy jasno i klarownie czym jest przemoc w rodzinie.

Definicja przemocy zgodna z art 2. pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest rozumiana, „jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób (zgodnie z pkt 1 członków rodziny) w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.”

Należy podkreślić, iż z przemocą w rodzinie może się spotkać każdy! Zarówno współmałżonek, partner w związku nieformalnym, dziecko, osoba niepełnosprawna czy będącą w sędziwym wieku.

image_pdfimage_print
Skip to content