Warsztaty Terapii Zajęciowej

Na terenie Powiatu Limanowskiego funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie REMEDIUM w Tymbarku.

Do WTZ przyjmowane są osoby, które ukończyły 18 rok życia i ze względu na swoje ograniczenia funkcjonalne nie są w stanie podjąć pracy.

Celem warsztatu terapii zajęciowej jest pobudzenie chęci do chęci do aktywnego życia, rozwój społeczny, poprawa sprawności psychomotorycznej.

Następnym etapem terapii powinna być praca w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej.

Stowarzyszenie kwalifikuje kandydatów do uczestnictwa w Warsztacie zgodnie ze wskazaniami do terapii zajęciowej, zawartymi w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Kontakt:

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu REMEDIUM

34-615 Tymbark 158

tel. (18) 33 25 393

http://www.remedium-tymbark.pl/

W Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestniczy 60 osób niepełnosprawnych.

WTZ posiada 11 pracowni takich jak:
1)         Pracownia introligatorska,
2)         Pracownia stolarsko – modelarska,
3)         Pracownia gospodarstwa domowego,
4)         Pracownia krawiecko – hafciarska,
5)         Pracownia tkacka,
6)         Pracownia plastyczna,
7)         Pracownia ceramiczna,
8)         Pracownia przyrodnicza,
9)         Pracownia muzyczno – teatralna,
10)       Pracownia komputerowa,
11)       Rehabilitacja.

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej finansowana jest ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dotacji Powiatu Limanowskiego.

image_pdfimage_print
Skip to content