Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Logo Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III w 2021 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej informuje, że do 31 stycznia  2024 r. podmioty zainteresowane udziałem w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III w ramach obszarów B, C, D, F i  mogą składać w tutejszym Centrum stosowne projekty zawierające informacje, oświadczenia i załączniki określone w Procedury realizacji programu oraz załączniki (rok 2020, 2021, 2022, 2023) oraz Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu.

Natomiast w ramach obszaru A i E  ww. programu wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym. W przypadku obszaru A i obszaru E wnioski należy składać bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i obszaru E Programu.

Adresatami pomocy mogą być dla:

 1. obszaru A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 3. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 4. obszaru D (likwidacja barier transportowych):
  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe albo jednostki samorządu terytorialnego,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 5. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 6. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
 7. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.

Wnioski oraz niezbędne informacje znajdują się poniżej:

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów-w-ramach-obszaru-B-C-D-F-i-G-PWRMR-III

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

Procedury realizacji programu oraz załączniki (rok 2020, 2021, 2022, 2023)

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu

Zalacznik_nr_1_Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów PWRMR III w 2023 roku

Załącznik-nr-2-do-uchwały_Wykaz-powiatów-kwalifikujących-się-do-uczestnictwa-w-2022-r.-w-„Programie-wyrównywania-różnic-między-regionami-III”

 

Więcej informacji w linku: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/

Zachęcamy do śledzenia powyższej witryny internetowej w razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: (18) 3337 825.

image_pdfimage_print
Skip to content