„Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla Absolwenta

na białym tle: logo PFRON czerwony tulipan opierający się na lasce i napis Pańśtwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pod logiem czarny napis Program Samodzielność Aktywność Mobilność mieszkanie dla absolwentaDofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu przez okres 60 miesięcy

Chcesz rozpocząć samodzielne i niezależne życie po zakończeniu edukacji, ale nie masz własnego mieszkania?

Jesteś pełnoletnim absolwentem, który w ciągu ostatnich 3 lat ukończył naukę?

Nie jesteś absolwentem ale opuściłeś rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą?

Rozpocząłeś już pracę lub aktualnie jej poszukujesz, w miejscu swojego zamieszkania a nawet poza miejscem swojego zamieszkania?

Posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności?

Jeśli tak, poniżej dowiesz się, w jaki sposób PFRON może Ci pomóc w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla Absolwenta – dofinansowanie do wynajmu mieszkania na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia.

Na czym polega dofinansowanie?

Możesz uzyskać dofinansowanie do wszystkich ponoszonych przez Ciebie kosztów wymienionych w umowie najmu mieszkania lub domu, spełniającego Twoje indywidualne kryteria dostępności.

Na przykład:

Wynajmując mieszkanie w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania do wynajmu wyniesie – 1 614 złotych.

To samo mieszkanie w Łodzi będzie dofinansowane w wyższej kwocie, jeśli poruszasz się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 2 191 zł.

Kto może je otrzymać?

Absolwent szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, ukończonej w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

lub

osoba opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą,

jeśli jednocześnie:

  1. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne bez względu na rodzaj niepełnosprawności;
  2. posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu schorzeń narządu słuchu (lub orzeczenie równoważne);
  3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;;
  5. złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji wynajmowanego mieszkania oraz tego, czy poruszasz się z pomocą wózka.

Wraz z upływem 60 miesięcy dofinansowanie ulega stopniowemu obniżeniu i wynosi:

  • od 1 do 24 miesiąca – 100% kosztów najmu;
  • od 25 do 42 miesiąca – 70% kosztów najmu;
  • od 43 do 60 miesiąca – 40% kosztów najmu.

PFRON publikuje kwartalne wartości maksymalnej kwoty dofinansowania w lokalizacji wynajmowanego mieszkania pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/komunikaty/

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Program jest realizowany przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składasz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej, tj. bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier, co znacznie ułatwi Ci aplikowanie o środki.

Składając wniosek możesz liczyć na pomoc pracowników powiatu, którzy udzielą Ci w urzędzie wsparcia technicznego, wykorzystując do tego celu Twój sprzęt elektroniczny.

Termin składania wniosków

Wniosek możesz złożyć w każdym czasie.

Program:

Uchwała nr 26/2023 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 8 grudnia 2023 r.

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta obowiązujący od 1 marca 2024 r.

Załącznik do Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta obowiązujący od 1 marca 2024 r.

Szczegółowe zasady finansowania programu z datą obowiązywania od dnia 1 marca 2024 r.:

Szczegółowe zasady finansowania Mieszkanie dla absolwenta (z datą obowiązywania od dnia 1 marca 2024 r.)

Źródło: STRONA PFRON

 

Informacje o przyznaniu przez PFRON środków finansowych dla Powiatu Limanowskiego na realizację ww. Programu: LINK DO STRONY

image_pdfimage_print
Skip to content