Małopolski Tele-Anioł

Małopolski

Mieszkasz na terenie województwa małopolskiego? Jesteś osobą starszą, chorą lub niepełnosprawną, która potrzebuje pomocy w wykonywaniu codziennych czynności? Mieszkasz sam i boisz się, że pomoc nie dotrze na czas?

Zgłoś się do projektu i zostań podopiecznym “Małopolskiego Tele-Anioła”!

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

I. O projekcie Małopolski Tele-Anioł

Województwo Małopolskie wspiera osoby, które z powodów zdrowotnych, niepełnosprawności lub podeszłego wieku nie są w pełni samodzielne.

Celem projektu “Małopolski tele-Anioł” jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, który umożliwi 10 000 niesamodzielnych Małopolan, jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.

W ramach projektu:

  • funkcjonuje Centrum Teleopieki – zapewniające wszystkim uczestnikom możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa,
  • wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (przydzielanych w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielności) otrzyma 3 216 uczestników.

W projekcie zaplanowano również szkolenia dla opiekunów oraz sąsiadów w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

II. Rekrutacja

Rekrutację Uczestników/Uczestniczek do projektu prowadzą wspólnie: Województwo Małopolskie oraz Partnerzy: Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły w podziale na dwutygodniowe cykle rekrutacyjne i potrwa do wyczerpania miejsc.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostały przedstawione w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie Małopolski Tele-Anioł.

Mieszkasz na terenie województwa małopolskiego? Jesteś osobą starszą, chorą lub niepełnosprawną, która potrzebuje pomocy w wykonywaniu codziennych czynności? Mieszkasz sam i boisz się, że pomoc nie dotrze na czas?

Zgłoś się do projektu i zostań podopiecznym “Małopolskiego Tele-Anioła”!

Trwa rekrutacja do projektu.

Harmonogram rekrutacji

Prosimy o zwrócenie uwagi, iż zakres wymaganych dokumentów jest zależny od danego etapu rekrutacji. Na I etapie rekrutacji (tj. rekrutacji formalnej) jedynym wymaganym dokumentem jest formularz zgłoszeniowy bez dodatkowych załączników dokumentujących sytuację materialno-życiową/zdrowotną osoby fizycznej. Takie dokumenty jak np. zaświadczenia lekarskie, orzeczenia o stanie niepełnosprawności lub zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej powinny być składane wyłącznie na dalszych etapach rekrutacji.

III. Formularz zgłoszeniowy

Wydrukuj i wypełnij formularz zgłoszeniowy:

Formularz zgłoszeniowy

WAŻNE! Do Urzędu złóż lub prześlij TYLKO formularz zgłoszeniowy udziału w projekcie.

Pomoc w wypełnieniu formularza otrzymasz w Biurze Projektu przy ul. Wielickiej 72 A w Krakowie.

Jeżeli masz pytania dotyczące wypełnienia formularza zgłoszeniowego zadzwoń: 12 61-60-611 lub napisz: teleopieka@umwm.malopolska.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej również zapewnia pomoc w wypełnieniu formularza!

V. Złóż dokumenty

Wypełniony czytelnie i podpisany formularz zgłoszeniowy należy składać w Biurze Projektu Małopolski Tele-Anioł w Krakowie lub Biurach Projektu Partnerów: Caritas Diecezji Kieleckiej w Proszowicach i Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego w Suchej Beskidzkiej (miejsca i sposób składania dokumentów zostały określone w załączniku nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Małopolski Tele-Anioł – Baza teleadresowa).

Baza teleadresowa-tele anioł

IV. Kontakt do Biura projektu

Biuro projektu Lidera

Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Wielicka 72A, Kraków
pokój nr 204 i 206a, 2 piętro
tel. 12 61-60-611
e-mail: teleopieka@umwm.malopolska.pl

Biuro czynne w godzinach: 8:00 – 15:00

adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

image_pdfimage_print
Skip to content