Pilotażowy program “Aktywny samorząd”

Logo programu Aktywny samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej realizuje pilotażowy program “Aktywny samorząd” edycja 2021.

Także w 2021 roku wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Wniosek o dofinansowanie w SOW – Systemie Obsługi Wsparcia można złożyć już od dnia 1 marca 2021 r.

Dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku stanowiący załącznik do uchwały nr 2/2021 Zarządu PFRON z dnia 11 stycznia 2021 r. określa: moduły, obszary i zadania Programu, które będą realizowane w 2021 roku, maksymalne kwoty dofinansowań oraz warunki przyznania dofinansowań.

Program przewiduje dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach:
  • Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową -> LINK

Wnioski są przyjmowane w terminach:
– od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
  • Modułu II – Student: pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym -> LINK

Wnioski są przyjmowane w terminach:
– 1 termin: 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. (rok akademicki 2020/2021)
– 2 termin: 1 października 2021 r. do 10 października 2021 r. (rok akademicki 2021/2022)

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych form wsparcia w ramach poszczególnych obszarów i zadań pilotażowego programu “Aktywny samorząd” można znaleźć w poszczególnych zakładkach.

Cel główny Programu:

Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe:

  • Przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego.
  • Przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.
  • Umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie.
  • Poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji.
  • Wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Informacje:

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu: (18) 33 37 912. Informacji udziela Pani Joanna Kuźniacka.

image_pdfimage_print
Skip to content