Programy

Na podstawie art. 7 pkt 7 oraz art. 19 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zm.), a także art. 6 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, ze zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej realizuje programy związane z szeroko pojmowaną problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

 

Realizacja programów pozwoli na:

  • ochronę osób doświadczających przemocy w rodzinie,
  • edukację i korekcję zachowań agresywnych u osób stosujących przemoc w rodzinie,
  • profilaktykę i edukację społeczną mającą na celu zmniejszenie wstępowania zjawiska przemocy na obszarze powiatu limanowskiego,
  • udzielnie specjalistycznej pomocy psychologicznej i socjalnej,
  • poradnictwo pedagogiczne, rodzinne i zawodowe,
  • świadczenie poradnictwa prawnego z zakresu szerokiego spektrum problematyki przeciwdziałania przemocy,
  • działania edukacyjno-wychowawcze prowadzone z dziećmi i młodzieżą w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu limanowskiego,
  • promocja działań profilaktycznych i współpraca z instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
image_pdfimage_print
Skip to content