Projekty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej dostrzegając problem przemocy w rodzinie na obszarze Powiatu Limanowskiego, mając na uwadze  informacje otrzymywane z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, dane z ośrodków pomocy społecznej i zgłoszenia z placówek edukacyjnych wskazuje na potrzebę wdrożenia środków zaradczych i połączenia wspólnych sił w walce ze zjawiskiem przemocy domowej.

Chcąc wzmocnić działania zapobiegawcze i profilaktyczne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej oferuje placówkom edukacyjnym z terenu Powiatu Limanowskiego i innym instytucjom działającym na rzecz przeciwdziałania przemocy współpracę i zachęca do udziału w realizowanych projektach.

image_pdfimage_print