Pakiet informacyjno-edukacyjny

Projekt pn. „Pakiet informacyjno-edukacyjny”  adresowany jest  do osób doznających przemocy w rodzinie oraz osób stosujących przemoc w rodzinie. Został opracowany w ramach „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy oraz promującego prawidłowe metody wychowawcze w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego na lata 2014-2019” i  wprowadzony w do realizacji Zarządzeniem Nr 57/15 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej z dnia 28 grudnia 2015r.

 

Pakiet zawiera opracowane dwa informatory w tym:

  • Informator dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
  • Informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Ponadto projekt zawiera opracowanie dotyczące wybranych zagadnień związanych z prowadzoną działalnością Powiatowego Centrum Pomoc Rodzinie w Limanowej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz informacji przekazywanych za pomocą strony internetowej: pcpr-limanowa.pl

 

Pakiet informacyjno-edukacyjny
POBIERZ PDF
Strona internetowa PCPR-opracowaniePOBIERZ PDF
Informator dla osób doświadczających przemocy w rodziniePOBIERZ PDF
 Informator dla osób stosujących przemoc w rodziniePOBIERZ PDF

image_pdfimage_print