Hostel

Warunki i zakres pomocy świadczonej w hostelu dla ofiar przemocy domowej.

Hostel dla ofiar przemocy domowej oferuje schronienie oraz pomoc specjalistyczną dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysu związanego z zagrożeniem zdrowia i życia.  Zadaniem hostelu jest udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia osobom  gdzie jest stosowana wobec nich przemoc /psychiczna, fizyczna/.
Hostel dysponuje 10 miejscami. Osoby w nim  przebywające mają zapewnione tzw. domowe warunki. Hostel nie zapewnia wyżywienia i środków czystości, ani higieny osobistej. W sytuacjach skrajnie kryzysowych, doraźnie zapewniamy środki higieny osobistej oraz pampersy dla dzieci.
Mieszkańcy hostelu mają możliwość korzystania ze stałej profesjonalnej pomocy m. in: psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, mediacyjnej. Czas trwania pobytu w hostelu zależy od sytuacji podopiecznego. Regulamin zakłada okres przebywania nie dłuższy niż 3 miesiące. Wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przedłużenie pobytu w celu całkowitego rozwiązania problemu, będącego powodem umieszczenia.

Zakres pomocy świadczonej w hostelu obejmuje:

– udzielenie noclegu,
– możliwość korzystania z kuchnio-jadalni.
– możliwość korzystania z łazienki.
– możliwość korzystania z pralni.
– innej doraźnej pomocy / psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, prawnika, mediatora /.

Warunki jakie należy spełnić aby być przyjętym do hostelu:

– pisemny wniosek  osoby o przyjęcie do hostelu.
– poddanie się badaniu lekarskiemu przez lekarza OIK.
– poddanie się dobrowolnemu badaniu na zawartość alkoholu w
wydychanym powietrzu.
– wynik badania potwierdzony jest wydrukiem.
– przyjmowani do hostelui są zobowiązani do okazania dokumentu
tożsamości.
– osoba nie posiadająca dokumentu tożsamości zostaje przyjęta, lecz jest
zobowiązana dostarczyć stosowne zaświadczenie, w dniu następnym
/roboczym/.
– realizacja zawartego kontraktu.
– przestrzeganie regulaminu hostelu.

Przyjmowanie do hostelu odbywa się całodobowo.
Decyzję o przyjęciu do hostelu podejmuje Dyrektor lub upoważniony pracownik Ośrodka, biorąc pod uwagę opinię lekarza dyżurnego OIK.

Osoby, które chciałaby korzystać z hostelu, proszone są o kontakt z pracownikami
Działu Wsparcia i Interwencji w Sytuacjach Kryzysowych.

Dodatkowe informację:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowy Sącz ul. Śniadeckich 10a /wejście C, numer bramofonu 2//od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 – 16.00/
tel. 18 449-04-90 ; meil: kryzys@soik.pl ; www.soik.pl

lub całodobowo pod numerem: tel. interwencyjny 18 449 04 95,

Przyjmowanie do hostelu: całodobowo ul. Śniadeckich 10a /wejście C/

Do hostelu można zgłaszać się bez skierowania. 

“Nie można godzić się na bicie, poniżanie i zniewagi.
Każdy ma prawo do godności, szacunku i autonomii.
Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE!”

Wszystkie porady i udzielana pomoc jest BEZPŁATNA !!!
Każdy może i ma prawo szukać pomocy !

(źródło: http://www.soik.pl/pl/1764/15459/warunki-i-zakres-pomocy-swiadczonej-w-hostelu-dla-ofiar-przemocy-domowej-.html)

image_pdfimage_print
Skip to content