Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie Powiatu Limanowskiego na lata 2014-2019

Uchwałą nr XXIX/307/14 Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2014r. przyjęto do realizacji „Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie Powiatu Limanowskiego na lata 2014-2019”. Program przewiduje podjęcie  działań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w oparciu o różne modele podejścia do pracy ze sprawcami w tym model przemocy rozpatrywany z perspektywy: systemu rodzinnego, społeczno – kulturowego, podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu. Formy pracy oparte były na filozofii i technikach psychologii poznawczo-behawioralnej, procesie grupowym w ujęciu terapii Gestalt, technikach neurolingwistycznego programowania NLP, Analizy Transakcyjnej, Racjonalnej Terapii Zachowań, Treningu Zastępowania Agresji i Programie Dulluth. Działania są podejmowane wobec grupy 8-12 osobowej.  W trakcie trwającej edycji – cyklu zajęć – możliwe jest włączenie do zajęć kolejnych uczestników, wg zasad wypracowanych przez grupę i trenerów prowadzących (np. 1-2 „wejścia” w miesiącu). Sesje trwające 3 godziny warsztatowe prowadzone są raz w tygodniu o stałej porze. Program trwał łącznie min. 60 godzin. Uczestnikom, którzy odbędą min. 50% zajęć wydaje się zaświadczenie o udziale w programie.

W oparciu o sesje grupowe prowadzona jest właściwa praca korekcyjno-edukacyjna ze sprawcami przemocy opierająca się na aktywizacji uczestników, otwartej dyskusji, pracy nad rozpoznawaniem, zmianą przekonań i postaw osobistych poprzez analizę sytuacji przedstawionych w programie oraz swoich własnych doświadczeń, ćwiczeniach nowych konstruktywnych form myślenia i reagowania w grupie.

W ramach programu prowadzone są również sesje indywidualne – obejmujące szczegółową diagnozę stanu psychicznego, sytuacji prawnej i rodzinnej kandydata na uczestnika programu. Indywidualne spotkania terapeutyczne umożliwiają przepracowanie uruchomionych podczas realizacji programu, bolesnych doświadczeń oraz domknięcia zdarzeń z przeszłości.

 

Zachęcamy do zapoznania się z programem.

Program Korekcyjno-Edukacyjny na lata 2014-2019POBIERZ PDF
Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. „Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie Powiatu Limanowskiego na lata 2014-2019”POBIERZ PDF

 

image_pdfimage_print