Program pomocy osobom zagrożonym przemocą lub jej doświadczających

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej realizując szereg zadań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, podejmując działania w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.), a także otwierając się na potrzeby osób doświadczających przemocy w rodzinie przyjęło do realizacji „Program pomocy osobom zagrożonym przemocą lub jej doświadczających”.

Niniejsza inicjatywa  znajduje uzasadnienie w przeprowadzonej diagnozie problemów społecznych na terenie Powiatu Limanowskiego oraz w potrzebach sygnalizowanych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej. Z myślą o osobach uwikłanych w przemoc domową wskazuje się na konieczność podjęcia działań, których celem będzie zapewnienie specjalistycznego wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Jednocześnie ów program jest zwróceniem uwagi na problem przemocy, konsekwencje jakie ze sobą niesie dla zdrowia i życia człowieka, a także dla jego funkcjonowania w sieci relacji społecznych.

Program składa się z 3 części:

  1. Program psychologiczno – terapeutyczny dla osób doznających przemocy
  2. Plan zajęć edukacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
  3. Zajęcia o charakterze prewencyjno-edukacyjnym pn. „Dzwonek na lekcję pomocy”

 

Program pomocy osobom zagrożonym przemocą lub jej doświadczającychPOBIERZ PDF
image_pdfimage_print
Skip to content